HomePhần MềmCách chặn, bỏ chặn tin nhắn, cuộc gọi Zalo trên điện thoại...

Cách chặn, bỏ chặn tin nhắn, cuộc gọi Zalo trên điện thoại & máy tính

Không muốn nhận tin nhắn, cuộc gọi thoại, gọi video từ Zalo của ai đó. Rất đơn giản, bạn chỉ cần Chặn Zalo đó

Lưu ý khi chặn tin nhắn, cuộc gọi Zalo trên điện thoại & máy tính

  • Khi chặn tin nhắn và cuộc gọi thì chỉ có bạn nhắn tin & gọi cho người bị chặn được, người bị chặn chỉ có thể nhận tin nhắn & cuộc gọi, không thể nhắn tin hay gọi cho bạn
  • Người bị chặn vẫn có thể xem trang cá nhân & nhật ký của bạn
  • Chặn Zalo đồng bộ trên mọi thiết bị, mọi nền tảng, ví dụ bạn chặn Zalo trên điện thoại đồng nghĩa với việc Zalo đó cũng bị chặn trên Zalo PC và Zalo web

Cách chặn, bỏ chặn tin nhắn, cuộc gọi Zalo trên điện thoại

Cách chặn

Cách 1: Chặn trực tiếp từ danh bạ

Bước 1: Chọn tab Danh bạ trong menu dưới cùng ứng dụng Zalo, tìm người muốn chặn, gạt tên người đó sang bên trái, chọn Thêm

Cách chặn, bỏ chặn tin nhắn, cuộc gọi Zalo trên điện thoại & máy tính

Bước 2: Chọn chặn tin nhắn từ người này → Chặn

Vậy là bạn đã chặn Zalo người này thành công, bên cạnh ảnh đại diện của người bị chặn sẽ có dấu bị chặn (giống biển báo cấm đậu xe)

Cách chặn, bỏ chặn tin nhắn, cuộc gọi Zalo trên điện thoại & máy tính

Cách 2: Chặn trong cửa sổ chat

Bước 1: Trong cửa sổ chat với người muốn chặn bạn nhấn nút ≡ góc trên cùng bên phải

Cách chặn, bỏ chặn tin nhắn, cuộc gọi Zalo trên điện thoại & máy tính

Bước 2: Kéo xuống dưới cùng nhấn chọn phần Chặn tin nhắn → Chặn

Cách chặn, bỏ chặn tin nhắn, cuộc gọi Zalo trên điện thoại & máy tính

Vậy là bạn đã chặn Zalo người này thành công, bên trên cửa sổ chat của những người bị chăn luôn có thông báo Bạn đã chặn người này. Người này sẽ không thể trả lời tin nhắn của bạn

Cách chặn, bỏ chặn tin nhắn, cuộc gọi Zalo trên điện thoại & máy tính

Cách bỏ chặn

Cách 1: Bỏ chặn từ danh bạ

Chọn tab Danh bạ trong menu dưới cùng ứng dụng Zalo, tìm người muốn chặn, gạt tên người đó sang bên trái, chọn Thêm → Bỏ chặn tin nhắn từ người này → Bỏ chặn

Lúc này dấu bị chặn (giống biển báo cấm đậu xe) bên cạnh ảnh đại diện của người này sẽ bị mất

Cách 2: Bỏ chặn trong cửa sổ chat

Bỏ chặn bằng cách nhấn nút Bỏ chặn góc trên cùng cửa sổ chat với người bị chặn hoặc nhấn nút ≡ góc trên cùng bên phải chọn Bỏ chặn tin nhắn

Bỏ chặn thành công sẽ mất thông báo Bạn đã chặn người này. Người này sẽ không thể trả lời tin nhắn của bạn trong cửa sổ chat với người bị chặn

Cách chặn, bỏ chặn tin nhắn, cuộc gọi Zalo trên máy tính (Zalo web và Zalo PC)

Cách chặn và bỏ chặn tin nhắn, cuộc gọi thoại, gọi video trên Zalo webZalo PC là tương tự nhau

Cách chặn

Cách 1: Chặn trực tiếp từ danh bạ

Chọn danh bạ trong menu bên trái → nhấn chuột phải lên người muốn chặn trong danh bạ → Chọn Xem thông tin → Nhấn nút Chặn

Sẽ có thông báo bạn đã Chặn thành công và có hình ổ khóa màu đỏ bên cạnh ảnh đại diện người bị chặn, nút Chặn chuyển thành nút Bỏ chặn

Cách chặn, bỏ chặn tin nhắn, cuộc gọi Zalo trên điện thoại & máy tính

Cách 2: Chặn từ cửa sổ chat

Trong cửa sổ chat với người muốn chặn, bạn nhấn vào ảnh đại diện Zalo của người đó, nhấn nút Chặn

Lúc này sẽ có thông báo Chặn thành công, bên cạnh ảnh đại diện của người bị chặn sẽ có hình ổ khóa màu đỏ, nút Chặn chuyển thành nút Bỏ Chặn

Cách bỏ chặn

Cách 1: Bỏ chặn trực tiếp từ danh bạ

Chọn danh bạ trong menu bên trái → nhấn chuột phải lên người muốn chặn trong danh bạ → Chọn Xem thông tin → Nhấn nút Bỏ chặn

Sẽ có thông báo bạn đã Bỏ chặn thành công và sẽ mất hình ổ khóa màu đỏ bên cạnh ảnh đại diện người bị chặn, nút Bỏ chặn chuyển thành nút chặn

Cách chặn, bỏ chặn tin nhắn, cuộc gọi Zalo trên điện thoại & máy tính

Cách 2: Bỏ chặn từ cửa sổ chat

Nhấn nút Bỏ chặn được ghim trên cùng cửa sổ chat với người bị chặn hoặc nhấn vào ảnh đại diện của người đó, nhấn nút Bỏ chặn

Lúc này sẽ có thông báo Bỏ chặn thành công, bên cạnh ảnh đại diện của người bị chặn cũng sẽ mất hình ổ khóa màu đỏ, nút Bỏ chặn chuyển thành nút Chặn

Chúc các bạn thành công!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Mới cập nhật